Daniel lærer seg PHP

php_listing
Hello world
include HTML (virker av en eller annen grunn ikke, gadd ikke finne ut av hvorfor...)
display variables